Kultura

Orkiestra tamburynowa Bracz Studenka

Więcej…Orkiestra powstała w 1913 roku. W jej repertuarze znajduje się muzyka poważna, ludowa, bałkańska i własna.

Początki tego zespołu są raczej skromne jednak interesujące, bowiem powstał daleko poza granicami kraju. Źródła pochodzą z przed I wojny światowej z dalekiej Bośni i Hercegowinie, skąd w 1913 roku wrócił po trzyletniej służbie w austriacko węgierskim wojsku rodak ze Studenki Rudolf Langer. Jego niedobrowolny pobyt w wojsku w tym zakątku Europy zaowocował nie tylko miłością do tutejszej muzyki, ale i do instrumentów muzycznych, które po powrocie zachwyciły również młodzież studeniecką. Rudolf Langer od razu więc rozpoczął naukę gry na tych instrumentach.

Tak powstały podstawy zespołu tamburynistów w Studence. Wybuch 1.wojny światowej przerwał jego rozwój, bowiem większość członków powołana została do wojska. Zespół jednak nie zakończył sowjej działalności, odrodził się po 1918 roku, kiedy powstała niepodległa Republika Czechosłowacka. Prowadzenia zespołu podjął się 25-letni muzyk Richard Gelnar, długoletni jego kierownik artystyczny, kompozytor i dyrygent. Zespół tworzyli przede wszystkim robotnicy i dlatego stał się częścią Robotniczego Związku Sportowego (DTJ). W krótkim czasie dzięki swoim występom zdobyli popularność w całym ostrawskim regionie. Wspólne występy z 60-osobowym stowarzyszeniem śpiewaczym ze Swinowa jeszcze wzmocniły ich popularność.