Historia miasta

Historia Studenky

Więcej…Studenka jest najmłodszym miastem powiatu Nowy Jiczin, powstała przez połączenie gmin Butowice i Studenka w 1959 roku. Pierwsze informacje o Studence pochodzą z 1436 roku( nieudokumentowane z 1412), wieś jednak mogła istnieć już wcześniej.

Do najstarszych właścicieli należeli Czeniek z Tvorkowa i Jan Trzebicki. Kolejni właściciele zmieniali się często, w latach 1467-1569 Studenka była własnością panów z Fulsztejna, później Prażmów z Bilkowa, którzy przyłączyli ją do swego obszernego majątku bilowieckiego. Za udział w buncie przeciw Habsburgom na początku 17 wieku Prażmowie stracili cały majątek, w związku z czym po bitwie na Białej Górze Studenkę skonfiskowano na rzecz Waclawa z Wrbna w 1634 roku. Ten wieś i twierdzę przyłączył do swoich fulneckich posiadłości, pomimo tego, że Studenka wpisana była w opawskich księgach wieczystych jako samodzielna posiadłość rycerska.

Więcej…  

Franciszek Tomášek

Więcej…* 30. 6. 1899 † 4. 8. 1992
Franciszek Tomášek, czeski duszpasterz katolicki, praski arcybiskup i kardynał, osobistość, która po 1989 roku stanęła na czele odrodzeniowego procesu w czechosłowackim kościele katolickim. Franciszek kardynał Tomášek urodził się 30 czerwca 1899 roku jako drugi z kolei najsraszy syn. W sumie miał 5 –cioro rodzeństwa, trzech braci i dwie siostry.

Cała rodzina mieszkała w Studence w budynku ówczesnej nowej szkoły, która stała się domem rodzinnym dla sześciorga dzieci. Ojciec Franciszka umiera młodo w wieku 41 lat 9 lutego 1906, osierocając 6-cio letniego Franciszka. Po śmierci ojca Franciszka i resztę rodzeństwa wychowuje tylko matka, która owdowiała w wieku 32 lat.

Więcej…  

Jan Bohm

Więcej…* 15. 8. 1824 † 24. 2. 1909
Wyjątkowa osobistość, oryginalny, szorstko łaskawy ksiądz patriota, jegoż prosta ludzka szczerość przeważała nad dostojeństwem księdza. Urodził się 15 sierpnia 1824 w Studence. Łacinę i jężyk niemiecki opanował w liceum w Strażnicy i w Litomyślu. Poprawny język czeski zawsze stwarzał mu problemy, dlatego też w rozmowie z ludźmi i w trakcie kazań korzystał z gwary studeneckiej.

Jan Bohm, dziś już ksiądz legenda z Hrabyni, ukończył wydział teologii w Ołomuńcu a w 1852 roku został wyświęcony na księdza. Najpierw służył w Charwatach koło Ołomuńca, od 1855 w Chropyni blisko Kromierzyża, później od 1859 roku w Kelczu.

Więcej…  

Matyáš Reinscher

* 20. 1. 1795  29. 8. 1861
Prawdopodobnie do najwybitniejszych rodaków Butowic należy Matyáš Reinscher, projektant, wynalazca, budowniczy. Urodził się w Butowicach 20 stycznia 1795 w domu pod nr.126.

Ówczesna właścicielka kunińskich posiadłości oraz Butowic, hrabina Truchcess-Zeill-Walburg posiadał rwónież szkołę prywatną w Kuninie i tu Reinscher zdobył wykształcenie podstawowe. Niezwykle utalentowany chłopiec kontynuował naukę w Wiedniu, gdzie w 1816 roku zakończył studia w Instytucie Politechnicznym.

 

Więcej…