Atrakcje turystyczne

Muzeum wagonów

Więcej…Muzeum Wagonów, właścicielem którego jest od 1.4.2003 roku miasto Studenka a zawiadującym niepaństwowa Organizacja Sportu i Kultury Studenka, ma siedzibę na Zamku. Znajduje się tu jeszcze miejska sala obrzędowa, biblioteka, klasopracownia Podstawowej Szkoły Artystycznej, klub Czeskiego Związku Ochrony Przyrody oraz fotoatelier.

Piętrowy budynek zamku w Studence powstał w 1750 roku po rekonstrukcji starszej części zamku, o której źródła historyczne informują już od 1705 roku. Muzeum Wagonów powstało na podstawie wystawy z okazji 55 rocznicy rozpoczęcia produkcji wagonów kolejowych w Studence, zorganizowanej w 1956 roku w salach hotelu zakładowego.

Więcej…  

Ścieżka edukacyjna

Więcej…

Edukacyjna ścieżka Kotvice otwarto w 1983 roku, która oprócz dwu przystanków startowych posiadała jeszcze kolejnych 6 tematycznych. Ścieżka działała do 1997 roku, kiedy została mocno uszkodzona przez powódź. Ponownie otwarto ją wiosną 1999 r. W miejsce starych tablic wstawiono nowe, powstały również dwa nowe przystanki tematyczne. Ścieżka rozpoczyna się na dawnym terenie łowieckim należącym pierwotnie do Zamku w Nowej Horce i przedstawia pozostałości po naturalnym lesie łęgowym.

Rosną tu olbrzymie dęby czy topole białe, lipy sercowate, wiązy, olchy i jesiony. W miejscu porośniętym krzakami rośnie między innymi kruszyna olchowa. W miejscu skupiska ziół rosną przebiśniegi, pierwiosnki, miodunka czy czosnek dziki. Na moczarach rośnie np. irys żółty. W dziuplach drzew gnieździ dzięcioł wielki, sowa pójdźka, kawka pospolita i kilka gatunków sikor. Z drapieżników pojawia się tu pustułka pospolita i myszołów leśny.

Więcej…