Bez obrázku

Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice, mladí hasiči

Náplní mladých hasičů je sportovní vyžití. Pořádají se různé soutěže, výlety do přírody na kolech, vlakem i pěšky. Celoroční se děti učí správným návykům, jak se zachovat v případě mimořádné události (například při vypuknutí požáru ve vlastním domě, při povodni nebo umět poskytnout a zavolat první pomoc raněnému). Kroužek mohou navštěvovat děti již v předškolním věku. Dále jsou pak děti rozděleni do kategorií: mladší hasič 6-10 let, starší hasič do 11-15 let, dorostenci a dorostenkyně do 18 let. Starší 18 let se pak dělí na muže a ženy, případně se stanou členy výjezdové jednotky. Tréninky probíhají každou středu před hasičskou stanicí (CHS Butovická 514), za příznivého počasí od 16:00 hodin v areálu "Za Klečkou".

Kontakt

Adresa
Butovická 514, 742 13 Studénka
Mobil
+420 737 333 295

Map