Bez obrázku

Raketové a míčové sporty o. s.

Organizace vznikla dne 2. února 2000 za účelem rozvoje raketových a míčových sportů. Hlavní činností je provádět tréninky, pořádat turnaje, organizovat vlastní soutěže a účastnit se dalších soutěží. Organizace sdružuje občany, děti a mládež se zájmem o badminton, tenis, stolní tenis, nohejbal, volejbal apod.

Tréninky členů a soutěže probíhají celoročně ve sportovních halách k tomu určených. Ve Studénce je v zimních měsících využívána nafukovací hala v areálu TJ MSV Studénka. Bližší informace o činnosti oddílu lze získat u předsedy JUDr. Stanislava Vodného na uvedených telefonních číslech.

Kontakt

Adresa
JUDr. Stanislav Vodný
Budovatelská 555, 742 13 Studénka
Telefon
+420 552 303 694, +420 552 303 771
Mobil
+420 604 820 221