Z historie města

Historie Studénky

celý článek...Město Studénka vzniklo roku 1959 správním sloučením po staletí samostatných obcí Studénky a Butovic. První písemná zmínka o Studénce se váže k roku 1436 (nedoloženě 1412), ale ves existovala patrně již dříve.

Nejstaršími známými majiteli byli Čeněk z Tvorkova a Jan Třebíčský. Další majitelé se zde rychle střídali a v letech 1467 – 1569 patřila Studénka pánům z Fulštejna, později Pražmům z Bílkova, kteří ji připojili ke svému rozsáhlému bíloveckému panství. Za svou účast v protihabsburském odboji počátkem 17. století zaplatili Pražmové ztrátou majetku, a tak byla po porážce českého stavovského povstání na Bílé hoře prodána Studénka jako konfiskát královskou komorou v roce 1634 Václavovi z Vrbna, který ves s tvrzí připojil ke svému fulneckému panství, i když byla Studénka zapsána v opavských zemských deskách jako samostatný rytířský statek.

celý článek...  

Železniční stanice

Z historie železniční stanice

celý článek...Železniční stanice ve Studénce má za sebou historii dlouhou již více než 150 let. Během této doby prošla dlouhou řadou změn, vyvolaných měnícími se potřebami železničního provozu ale i geodetickými vlivy. Následující článek by měl dát čtenářům představu, jakými proměnami nádraží prošlo za dlouhá léta své existence.

První nádraží ve Studénce zřídila Severní dráha císaře Ferdinanda – první parostrojní železnice v Rakouské monarchii. Tato společnost kromě hlavní trati Přerov - Bohumín později postavila i místní dráhu do Bílovce. Vedle toho vzniklo ve Studénce ještě další, původně samostatné, nádraží soukromé Studénsko-štramberské dráhy.

celý článek...  

Nahlížení do kroniky města

celý článek...V souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, může do tištěné podoby kroniky nahlédnout každý občan. V tomto případě je nutné předem dohodnout s pracovnicemi Informačního centra termín návštěvy.

Nahlížet do tištěné podoby kroniky je možné pouze za přítomnosti kronikáře v Informačním centru v budově Městského úřadu.

celý článek...  

František Tomášek

celý článek...* 30. 6. 1899 † 4. 8. 1992
Usměvavý, klidný, důstojný muž, plný vnitřního ohně, pevně věřící ve svou pravdu. Nepokořený a přesto plný pokory, od konce osmdesátých let veřejně bránil lidská práva a občanské svobody, odvážně vzdoroval totalitní moci. Vzezřením jakoby prostý, poddajný a moravský kněz, ve skutečnosti neobyčejně vzdělaný, moudrý, rázný, odvážný a skromný člověk s hlubokým sociálním cítěním.

František Tomášek, český katolický duchovní, pražský arcibiskup a kardinál, osobnost, která stojí po obnovení demokratického zřízení v Československu v roce 1989 v čele obrodného procesu v československé katolické církvi.

celý článek...  

Jan Böhm

celý článek...* 15. 8. 1824 † 24. 2. 1909
Zcela výjimečná osobnost, v lidové paměti rázovitý a drsně laskavý vlastenecký kněz, v němž prostá lidská opravdovost vítězila nad kněžskou důstojností se narodil 15. srpna 1824 ve Studénce na svátek Nanebevzetí Panny Marie.

Studoval latinsky a německy na gymnáziu ve Strážnici a v Litomyšli. Se spisovnou češtinou měl vždy problémy, proto při styku s lidmi i v kázáních hovořil studéneckým dialektem.

celý článek...