Školní naučná stezka

slanakyŠkolní naučná stezka začíná u Základní školy TGM na ul. 2. května ve Studénce, kde jsou na okraji školní zahrady umístěna úvodní dvě zastavení. Stezka pak pokračuje pěšinou přes pole směrem k železniční trati, podchází ji podchodem a stáčí se po hrázi Horního rybníka.

Končí na asfaltové účelové komunikaci u rybníka Velká Podlážka. Po cestě je možno pokračovat směrem vpravo a u Pasečného mostu se napojit na naučnou stezku Kotvice. Školní naučná stezka je dlouhá cca 1,5 km, je průchozí celoročně a má 12 zastavení.

 • Školní zahrada
 • Moravská brána
 • Krajina – dílo generací
 • Stabilita krajiny
 • Motýli Moravské brány
 • Mlýnská strouha
 • Louky
 • Meandrující potůček
 • Mokřad
 • Tah ptactva
 • Rybníky
 • Desatero houbaře

Horní rybníkŠkolní naučná stezka od ZŠ TGM ve Studénce k Mlýnské strouze byla otevřena v roce 1999 a v roce 2002 byla prodloužena až k Pasečnému mostu, kde se setkává s naučnou stezkou Kotvice. Propojení obou stezek umožňuje návštěvníkům najednou spatřit nejcennější přírodní lokality v okolí Studénky bez nepříjemného a zbytečného bloudění a přecházení.

Zdroj: brožura Českého svazu ochránců přírody Kotvice, naučná stezka