Stanislav Macek - Osobnost města roku 2007

Stanislav MacekNarodil se v Janovicích. Studoval dva roky na Obchodní akademii v Ostravě, pracoval jako tesařský učeň u ostravské stavitelské firmy Skalka-Smolka. Po roce nastoupil na Vyšší průmyslovou školu stavitelskou v Hradci Králové a dne 14. června 1946 úspěšně odmaturoval.

V letech 1945 a 1946 se podílel na zakládání tamější organizace Svazu české mládeže zabývající se pořádáním kulturních akcí. Od roku 1948 do roku 1953 pracoval jako stavbyvedoucí v Nové huti v Kunčicích. V roce 1954 nastoupil do Národního podniku Vagónka Studénka jako referent investiční výstavby. Po nástupu zahájil činnost v Závodním klubu Vagónky jako člen výboru, předseda, aktivní herec, režisér, scénograf a působil v něm až do roku 1993. V roce 1954 přijal roli Arnošta z Pardubic ve hře „Noc na Karlštejně" u divadelního souboru J. K. Tyla. V tomto souboru pak převzal režii hry „Kudy kam". 1955-2007 působil jako porotce amatérských divadelních souborů okresu Nový Jičín. 1993-2003 vyučoval literárně-dramatický obor na Základní umělecké škole ve Studénce.
1993-2005 hrál a režíroval v ochotnických divadelních souborech ve Studénce (30 režií, 5 hereckých rolí). 1955-dosud dokumentuje amatérskou divadelní činnost ve Studénce.

Získal 13 čestných ocenění, publikoval články o divadle v regionálních a dalších tiskovinách. V roce 1988 vydal Brožuru o problematice monodramatu, v roce 2000 Malý divadelní slovník naučný a v letech 1998-2002 publikoval informace o obcích okresu Nový Jičín pro Místopis českého amatérského divadla.