Zdeňka Součková - Osobnost města roku 2008

Zdeňka SoučkováNarodila se v Novém Jičíně. Dětství měla činorodé - hrála divadlo, byla členkou Beskydského divadla, tancovala ve valašském souboru Javorníček. Při studiu na obchodní škole začala navštěvovat lidovou konzervatoř - obor loutkoherectví a po roce přešla na taneční obor.

V roce 1976 přijala nabídku pana Milana Gelnara, ředitele Lidové školy umění ve Studénce, vyučovat na této škole. Zasloužila se o zřízení 1. baletního sálu v zámečku. Vzdělání si začala doplňovat výukovými semináři, navštěvovala mezinárodní týdny tance v Praze, kde získávala nové poznatky od zahraničních pedagogů. Tvořivá práce s dětmi ji zaujala, naplňovala a zcela pohltila. Noví žáci stále přibývali a s nimi i vyučovací hodiny.

V roce 1992 byla výuka přesunuta ze zámku do nového a většího prostoru bývalé mateřské školy na ulici Arm. gen. L. Svobody. Zde vznikl 2. baletní sál, a to pod vedením ředitelky Marie Šebíkové. Pořádaly se letní školy tance, semináře, tančilo se všude. Z koncertů se staly taneční přehlídky, které měly spoustu příznivců.

V roce 1994 předala paní Součková svou specializovanou třídu pro klasický tanec a soubor současného moderního tance své dceři, která obohatila taneční obor o spoustu zajímavých choreografií.

Od roku 2001 pracovala pod vedením Městského kulturního střediska ve Studénce, kde se vybudoval 3. baletní sál. Pod jejím vedením opět začala žít taneční škola „Doteky". Jeden ze svých životních příběhů uzavřela po 28 letech posledním představením „Tancujeme o nás, pro Vás". Práce s dětmi byla její láskou a posláním.